Gizlilik Beyanı ve Çerez Bildirimi

VERİ GİZLİLİĞİ POLİTİKASI

Rieter Holding AG ve tüm yardımcı ve bağlı şirketler (bundan sonra topluca “Rieter” olarak anılacaktır) kişisel verilerinizin güvenliğinin önemli bir konu olduğunun bilincindedir. Rieter, kişisel verilerinizin korunmasını son derece ciddiye almaktadır. Kişisel veriler arasında kimliğinizin tanımlanmasını sağlayan tüm bilgiler bulunur (bundan sonra “kişisel veriler” olarak adlandırılacaktır).


Bu Veri Gizliliği Politikası, Rieter’in hangi verileri topladığı ve toplanan verileri nasıl kullanıp koruduğu hakkında bilgiler sunmaktadır. Bu, Rieter’in işlediği tüm kişisel veriler için geçerlidir.

A. Tanımlar

“Kişisel veriler” kimliği belirlenmiş veya belirlenebilen gerçek bir şahısla (bundan sonra,“veri öznesi” olarak anılacaktır) ilgili tüm bilgilerdir. Kimliği belirlenebilen bir veri öznesi özellikle isim, tanıtım numarası, konum verisi, online kimlik bilgisi veya bu veri öznesinin fiziksel, fizyolojik, genetik, zihinsel, ekonomik, kültürel veya sosyal kimliğinin işareti olan bir ya da daha fazla özel niteliğin değerlendirilmesi ile doğrudan veya dolaylı şekilde tanımlanabilir.


“Kontrolcü”, kişisel verilerin tek başına veya başkalarıyla ortaklaşa işleme amaçlarını ve yöntemlerini belirleyen gerçek veya tüzel şahıs, merci, kurum veya diğer organın belirlenmesidir. İşleme amaçları ve yöntemleri, Avrupa Birliği veya Üye Devlet kanunları tarafından belirleniyorsa, kontrolcü veya adaylık için özel kriterler Avrupa Birliği veya Üye Devlet kanunları tarafından sağlanabilir.


“İşleme”, toplama, kaydetme, düzenleme, yapılandırma, saklama, uyarlama veya değiştirme, dışa aktarma, geri alma, kullanma, iletme yoluyla ifşa etme, yayma veya başka bir şekilde kullanıma sunma, hizalama veya birleştirme, kısıtlama, silme veya yok etme gibi otomatik araçların yardımıyla veya yardımı olmaksızın kişisel veriler bağlamında gerçekleştirilen her türlü işlem veya işlemler dizisidir.

B. Veri toplama ve kullanma

1. İnternet sitesinin kullanımı

Rieter internet sitesini kişisel verilerinizi aktif şekilde ifşa etmeden kullanabilirsiniz. Kişisel verilerin aktif olarak sağlanması, talep üzerine bir ürün veya hizmetin teslimi için gerekli olmadıkça, Rieter internet sitesi için bir kullanım koşulu değildir. Ancak, internet sitesinin standart çalışması sırasında, internet sitesini ziyaretiniz bağlamında sizden gelen veya sizinle ilgili belirli veriler otomatik veya pasif olarak alınacaktır. Sunucu, aşağıda açıklandığı gibi “internet sitesi kullanım bilgileri” bilgilerini otomatik olarak toplayabilir veya Rieter (ya da Rieter hizmet sağlayıcıları), birçok şirketle uyumlu olarak çerezleri ve diğer izleme teknolojilerini (örneğin pikseller, işaretler ve etiketler) internet sitesinin kullanımıyla ilgili bilgileri toplamak, kaydetmek ve izlemek için kullanabilir. Bu bilgiler, Rieter internet sayfalarını sağlamak, geliştirmek ve uyarlamak için kullanılmaktadır. Rieter’in çerezleri ve diğer benzer teknolojileri nasıl kullandığına dair daha fazla bilgi için Çerezler hakkında Notlar kısmına bakın.

Rieter internet sitesine erişim sağlayıp ziyaret ettiğinizde, aşağıdaki bilgiler otomatik olarak günlük verilerinde kaydedilir:

 • İnternet protokol (IP) adresi
 • Tarih
 • Saat
 • Tarayıcı gereksinimi
 • İşletim sisteminiz ve tarayıcınız hakkında genel bilgiler

Bu veriler, bu internet sitesini içerik ve uygunluk açısından iyileştirmek, internet sitesini kullanımınızı anlamak ve buna dayanarak içeriğini bir birey olarak size uyarlamak için kullanılabilir. Sizden gelen veya hakkınızda otomatik ya da pasif olarak elde edilen veriler bazen istatistiksel amaçlar veya diğer amaçlar için kullanılır (çerezlerin üçüncü taraf sağlayıcıları ve/veya ilgili teknolojik amaçlar dahil). Bkz. Rieter’in Çerezler hakkında Notları.

“İnternet sitesi kullanım bilgisi” asgari olarak aşağıdakileri içerir:

 1. tarayıcınızın tipi, cihazın tipi, operatör (varsa), cihaz adresi, işletim sistemi, işletim sistemi adresi, IP adresi ve internet sitesine erişim sağladığınız alan adı
 2. bölgeniz, kıtanız, ülkeniz, şehriniz, posta kodunuz, saat diliminiz ve genel konumunuz
 3. bir internet sitesi hakkında gezinme bilgileriniz (“tıklama akışı verileri” olarak da adlandırılır) örneğin (a) bir internet sitesine ziyaretinizin verileri ve zamanı, (b) ziyaret ettiğiniz bir internet sitesinin alanları veya sayfaları, (c) bir internet sitesindeki ziyaretinizin süresi, (d) söz konusu internet sitesini ziyaret etmeden önce ziyaret ettiğiniz internet sitesi veya sayfalar, (e) söz konusu internet sitesini ziyaret ettikten sonra ziyaret ettiğiniz internet sitesi veya sayfalar, (f) Rieter internet sitesi üzerinde etkileşimde bulunduğunuz sosyal eklentiler ve (g) diğer benzer internet sitesi kullanım verileri.

Sizden gelen veya hakkınızda otomatik ya da pasif olarak elde edilen verilerin kimliğinizi belirlemek üzere kullanılması mümkündür ancak, Rieter, verileri bu amaçla kullanmayacaktır.

Ayrıca, bilgi, ürün vb. talep etmek ve almak, kişisel verileri aktif olarak sağlamak için çeşitli formlar kullanabilirsiniz. Bu tür kişisel veriler, talebinizi yerine getirmek için kullanılır (ör: bir soru sormak veya sipariş iletmek, haber bülteni, müşteri dergileri, medya duyuruları, mali raporlar, müşteri anketlerine abone olmak vb.) ve bunların işlenmesi sizin izninize bağlıdır.

Rieter’in sizin aktif olarak sağladığınız verileri sizden otomatik veya pasif şekilde elde edilen verilerle birleştirmesi mümkün olsa da Rieter bunu yapmayacaktır. Sağladığınız kişisel verilere ilişkin olarak (ör: talep ettiğiniz ürünler veya hizmetler için ya da yetki verdiğiniz başka bir amaç için) Rieter uygun veri gizliliğini koruma hükümlerine uygunluğu sağlamak üzere teknik ve kurum içi yolları kullanacaktır.

Rieter internet sitesine erişim sağlayıp ziyaret ettiğinizde, aşağıdaki bilgiler otomatik olarak günlük verilerinde kaydedilir:

 • İnternet Protokol (IP) adresi
 • Tarih
 • Saat
 • Tarayıcı talebi
 • İşletim sisteminiz ve tarayıcınız hakkında genel bilgiler.

Bu veriler, internet sitesinin içerik ve uygunluğunu iyileştirmek, internet sitesi kullanımınızı anlamak ve toplanan bilgilere dayanarak içeriğini bir birey olarak size uyarlamak için kullanılabilir.

“İnternet sitesi kullanım bilgisi” aşağıdakileri içerir ancak bunlarla sınırlı değildir:

 1. Tarayıcınızın tipi, cihazın tipi, operatör (varsa), cihaz adresi, işletim sistemi, işletim sistemi adresi, IP adresi ve internet sitesine erişim sağladığınız domain adı
 2. Bölgeniz, kıtanız, ülkeniz, şehriniz, posta kodunuz, saat diliminiz, genel konumunuz ve
 3. Bir internet sitesi üzerinde veya hakkında gezinme bilgileriniz (“tıklama akışı verileri” olarak da bilinir), örneğin (a) internet sitelerinden birine olan ziyaretinizin tarihi ve saati, (b) ziyaret ettiğiniz bir internet sitesinin alanları veya sayfaları, (c) bir internet sitesindeki ziyaretinizin süresi, (d) bir internet sitesini ziyaret etmeden önce ziyaret ettiğiniz internet sitesi veya sayfalar, (e) bir internet sitesini ziyaret ettikten sonra ziyaret ettiğiniz internet sitesi veya sayfalar, (f) Rieter internet sitesi üzerinde etkileşim için kullanılan sosyal eklentiler ve (g) diğer benzer internet sitesi kullanım verileri.

Sizden gelen veya hakkınızda otomatik veya girdiniz olmadan toplanan veriler kimliğinizin belirlenmesine yol açabilir. Ancak, Rieter bu verileri bu amaçla kullanmayacaktır.

Ayrıca, ürünler veya hizmetler hakkında bilgi talep etmek veya almak için kişisel verilerinizi çeşitli şekillerde sağlayabilirsiniz. Bu tür kişisel veriler izninize bağlı olarak talebinizi gerçekleştirmek üzere tüm durumlarda kullanılacaktır (ör: bir soru veya sipariş oluşturmak, haber bülteni, müşteri dergileri, medya duyuruları, ticari raporlar, müşteri anketlerine abone olmak vb.).

Rieter’in sizin sağladığınız verileri, sizden otomatik olarak toplanan veya girdiniz olmadan elde edilen verilerle birleştirmesi mümkün olsa da Rieter bunu yapmayacaktır. Sağladığınız kişisel verilere ilişkin olarak (ör: talep ettiğiniz ürünler veya hizmetler için ya da yetki verdiğiniz başka amaçlar için) Rieter uygun veri güvenliği yönetmeliklerine uygunluğu sağlamak üzere teknik ve kurum içi yolları kullanmaktadır.

 

2. İş ortaklarının verileri

Ticari faaliyetlerimizin parçası olarak Rieter müşterilerin, tedarikçilerin ve diğer iş ortaklarının kişisel verilerini işlemektedir. Bu veriler şunları kapsar:

 • İletişim kurulacak kişinin adı, soyadı ve iletişim bilgileri, pozisyonu ve unvanı, bağlı olduğu şirket/görev, sektör, olası çapraz bağlantılar (ör: hissedar veya ilgili kişiler), kredibilite verisi, referanslar ve diğer arka plan bilgileri
 • Mevcut, eski ve potansiyel iş ortakları ve üçüncü taraflarla iletişim
 • Performans ve fatura verileri, banka hesap bilgileri, sigorta kapsamı
 • Ticari ilişki kapsamındaki belgeler ve diğer bilgiler

Rieter bu verileri doğrudan iş ortaklarından veya bir ticari ilişkiye dahil olan diğer kişilerden alır. İzin verildiği ölçüde, Rieter ayrıca kamuya açık kaynaklardan (ör: ticari kayıtlar, borç tahsilat kayıtları, tapu kayıtları ve internet) verileri toplar veya Rieter Group içerisindeki şirketlerden, yetkililerden ve diğer üçüncü taraflardan (ör: kredi ajansları) verileri alır.

Rieter, bu kişisel verileri öncelikle iş ortakları ile sözleşmeleri tamamlamak ve işlemek, belgelendirmek, hizmetlerini faturalandırmak ve iyileştirmek, yeni ürünler, hizmetler geliştirmek ya da iş ortaklarından hizmetler satın almak amacıyla işler. Bunlar arasında, Almanya'da ve yurt dışında yasal ve sözleşmeden doğan görevlerin yerine getirilmesi (ör. ihracat kısıtlamaları veya yaptırımlarına uyum) ve yasal iddiaların uygulanması veya reddedilmesi için işleme bulunur. Rieter iş ortaklarının verilerini, onlarla iletişim kurmak, soruları yanıtlamak ve haber bültenlerini, Rieter Group içerisindeki şirketlerin teklifleri hakkında bilgiyi, müşteri anketlerini, etkinlik davetlerini ve benzeri bilgileri sağlamak için de işler.

C. Kişisel verilerin işlenmesi/Kişisel verilerin iletilmesi

"Veri toplama" bölümü altında toplanan kişisel veriler, veri işleyicilerde veya Rieter adına çalışan ve Rieter'in sorumlu olduğu sunucularda tutulur. Rieter ya da Rieter temsilcileri, Rieter tarafından toplanan kişisel verileri, toplanma amacını yerine getirmek için gerekli olmadıkça (ör. bir siparişi işlemek için) veya Rieter daha önceden izninizi almamış ya da yasal olarak bunu yapmak durumunda değilse, üçüncü taraflarca kullanılmak üzere herhangi bir şekilde aktarmaz.

Rieter internet sitesinde üçüncü taraflar ve ilgili teknolojiler tarafından çerezler aracılığıyla toplanan veriler bu konuda istisnadır. Bu tür çerezlerin/ilgili teknolojilerin üçüncü taraf sağlayıcıları, kişisel verilerinizi kendi amaçları için kullanabilir ve bu tür verileri diğer alanlara aktarabilir (ayrıca Rieter'in çerezler hakkında bildirimlerine bakınız).

Kişisel verilerinizden bazıları, veri gizliliğinin korunmasıyla ilgili yasaları yaşadığınız bölgedeki yasalardan farklı olan diğer bölgelerdeki bilgisayarlara kaydedilebilir veya bu konumlarda işlenebilir. Özellikle, Rieter’in yardımcı kuruluşlarının ve şubelerinin olduğu tüm ülkelere ve Rieter tarafından görevlendirilmiş hizmet sağlayıcıların ve onların taşeronlarının bulunduğu Avrupa ülkelerine ve Avrupa dışı ülkelere verilerinizin aktarılabilmesi mümkündür. Veriler, uygun yasal veri korumasına sahip olmayan bir ülkeye iletilirse, Rieter uygun koruyucu önlemlerin alınmasını sağlayacaktır (şöyle ki, Avrupa Komisyonu'nun "standart sözleşme hükümlerine" bağlı ilgili sözleşmeler veya veri korumasını korumak için tasarlanan başka bir dizi yönetmeliğe akdederek) ya da sizin onayınız, bir sözleşmenin tamamlanması veya sözleşmenin ifası ve yasal hak taleplerinin tesis edilmesi, uygulanması veya icrası gibi yasal istisnalardan birine uygun olacaktır. Alıcı ülkeler ve uygulanan önlemler hakkında daha fazla bilgiyi bu Veri Gizliliği Politikasında listelenen kontak adresinden bulabilirsiniz.

D. Amaçlar/Yasal dayanak

Rieter, toplanan verileri Veri Gizliliği Politikasında listelenen amaçlar için kullanmaktadır. Ayrıca Rieter, kişisel verilerinizi ve başkalarının kişisel verilerini izin verilen ölçüde ve Rieter'in uygun gördüğü takdirde, Rieter'in (ve zaman zaman üçüncü tarafların) aşağıdaki amaçlardan biriyle meşru menfaatinin olduğu aşağıdaki amaçlar için de işleyecektir:

 • Yasal anlaşmazlıklar ve resmi prosedürler kapsamında yasal iddiaların kullanılması ve savunulması
 • Ceza gerektiren suçların ve diğer kabahatlerin önlenmesi ve açıklığa kavuşturulması (ör. bir iç soruşturmanın yürütülmesi, dolandırıcılıkla mücadelede veri analizleri)
 • Operasyonu korumak, BT, bina ve tesis güvenliği için ve çalışanları, diğer kişileri, tesisleri, varlıkları korumaya yönelik video gözetimi ve diğer önlemler (ör. erişim kontrolü, ziyaretçi listeleri, ağ ve e-posta tarayıcıları)
 • Ticari birimlerinin, şirketlerin veya şirketlerin bölümlerinin satın alınması ve satılması ile diğer kurumsal işlemler ve kişisel verilerin buna bağlı iletilmesi
 • Risk yönetimi ve tedbirli kurumsal yönetim ile geliştirme
 • Yasalara, direktiflere ve yetkililerin tavsiyeleri ile Rieter Group’un şirket içi kurallarına uygunluk

Rieter, kişisel verilerin işlenmesi için yasal bir dayanak gerektirdiği sürece sizin izninize dayalı olarak hareket eder (Madde 6 (1) (a) GDPR doğrultusunda), Rieter bir anlaşmanın başlatılması veya yerine getirilmesi (Madde 6 (1) (b) GDPR doğrultusunda), yasal hükümlere uymak (Madde 6 (1) (c) GDPR doğrultusunda) veya Rieter’in ya da üçüncü tarafların meşru çıkarlarını korumak (Madde 6 (1) (f) GDPR doğrultusunda) için kişisel verilerinizi işler. Bu Veri Gizliliği Politikasında açıklanan amaçların yerine getirilmesi ve Rieter'in ilgili önlemleri alması özel bir meşru menfaattir.

E. Güvenlik

Rieter, kişisel verilerinizin manipülasyona uğramaması, kaybolmaması, imha edilmemesi veya yetkisiz kişilerin erişiminden korunabilmesi için teknik ve kurum içi güvenlik tedbirleri alır. İnternet sitesi üzerinden Rieter’e sağladığınız tüm kişisel veriler, üçüncü taraflarca herhangi bir kötüye kullanımı engelleme amacıyla şifrelenmiş bir formda iletilmektedir. Rieter’in güvenlik önlemleri sürekli gözden geçirilmekte ve en yeni teknolojik gelişmelere dayalı olarak iyileştirilmektedir.

F. Bilgi alma, düzeltme, silme veya işlemeyi sınırlandırma hakkı, işlemeye itiraz hakkı, veri taşınabilirliği hakkı

Sizin durumunuzda geçerli olan veri koruma yasalarına bağlı olarak kontrolcüden kişisel verileriniz hakkında (1) bilgi ve (2) düzeltme veya (3) silme ya da (4) verilerin işlenmesinin sınırlandırılmasını talep etme hakkına sahip olmakla beraber kişisel verileriniz ve (5) kişisel verilerinizin işlenmesine itiraz etme hakkına da sahipsinizdir. Ayrıca, (6) veri taşınabilirliği hakkınız da bulunmaktadır.

Verilerinizin kontrolcüsüne dataprivacy(at)rieter.com bir e-posta göndermeniz veya “İletişim Bilgileri” bölümünde listelenen adresteki kontrolcü ile iletişime geçmeniz yeterlidir. Kontrolcü, geçerli veri koruma yasasına uyarken talebinizi işleme alabilir ve ayrıca yasal gereksinimlere göre talebinizi sınırlı bir şekilde yerine getirebilir veya reddedebilir.

G. İstenen bir zamanda iznin geri çekilmesi hakkı

Kişisel verilerin gelecekte işlenmesi konusundaki izninizi istediğiniz zaman geri çekme hakkına sahipsiniz. Ancak bu geri çekme, geri çekme talebinizi iletmeden önce verdiğiniz onayın yasallığını etkilemez.

Böyle bir durumda ayrıca: Verilerinizin kontrolcüsüne dataprivacy(at)rieter.com bir e-posta göndermeniz veya “İletişim Bilgileri” bölümünde listelenen adresteki kontrolcü ile iletişime geçmeniz yeterlidir.

İzni geri çekme hakkınızı kullanmanın, sözleşme anlaşmalarıyla çelişebileceğini ve sözleşmenin erken feshi ya da maliyetler gibi sonuçlara yol açabileceğini unutmayın. Kontratta bunun zaten belirtilmediği durumlarda kontrolcü, bu tür sonuçlar hakkında sizi önceden bilgilendirecektir.

H. Verilerin saklanması

Rieter, kişisel verileri işleme amaçları, yasal saklama süreleri, belgeleme ve kanıtlama amaçları veya teknik nedenlerle yasal işleme amaçları için gerekli olduğu müddetçe saklı tutar. Belgeleme ve kanıtlama amaçları, Rieter'in belgeleme işlemleri, etkileşimleri ve yasal iddialar, usulsüzlükler için diğer gerçekler, BT ve altyapı güvenliği amaçları, iyi kurumsal yönetim ve uyumluluğun kanıtı olarak diğer belgeleme çıkarını kapsar. Teknik sebeplerle belirli veriler, diğer verilerden ayrılamazsa ve birlikte saklanması gerekirse (ör. yedeklemeler veya belge yönetim sistemleri durumunda) kişisel veriler depolanabilir. Pasif şekilde toplanan verilerinize yönelik lütfen Rieter’in Çerezler Hakkında Notlarını takip edin.

I. Bir denetim merciine şikayette bulunma hakkı

AB içerisinde veya İsviçre'de yaşıyorsanız, kişisel verilerinizin işlenmesini kabul etmemeniz durumunda, denetim makamına şikayette bulunma hakkınız muhtemelen vardır.

J. İletişim bilgileri ve değişiklikler

Bu Veri Gizliliği Politikasında açıklanan veri işlemeden sorumlu kurum, internet sitesinde kişisel verilerinizin işlenmesi gerçekleşen özel Rieter şirketi veya söz konusu işleme bağlamında sizin özel ticari ortağınızdır.

Kişisel verilerinize ilişkin sorunlarınız veya sorularınız varsa, lütfen Rieter Holding AG ile aşağıdaki iletişim bilgileri üzerinden iletişime geçin:

Rieter Holding AG
Klosterstrasse 32
CH-8406 Winterthur, Switzerland

dataprivacy(at)rieter.com

İnternetin sürekli olarak daha da geliştirilmesi, bazen bu Veri Gizliliği Politikasının uyarlanmasını gerektirmektedir. Rieter, gerekli değişiklikleri yapma hakkını saklı tutar.

ÇEREZLER VE GÖMÜLÜ İÇERİK ÜZERİNE NOTLAR

Bu notlar, çerezler ve yerel olarak paylaşılan nesneler aracılığıyla toplanan, internet sitesine, Rieter uygulamalarına ve Çerezler hakkında Notların yayınlandığı diğer hizmetlere dair kullanıcı ve/veya ziyaretçi verilerine ilişkin Rieter kılavuzlarını barındırır.

Ayrıca bkz. Rieter’in Veri Gizliliği Politikası. Genel olarak, bu politika kullanıcılardan ve/veya Rieter internet sitesinin ziyaretçilerinden toplanan bilgilerin toplanması, kullanılması, açıklanması, iletilmesi ve saklanması konularında kuralları belirler.

Çerezler nelerdir?

Çerezler, Rieter’in internet sitesini bireysel kullanımınızdaki verimi iyileştirmesini sağlamak üzere kullanılır. Bir çerez, internet tarayıcınızda, bilgisayarınızda veya cihazınızda bir internet sitesine erişim sağladığınızda ve/veya bunu kullandığınızda uyarlanan küçük bir veri dosyasıdır. Rieter, sunucusu veya üçüncü tarafça tekrar okunabilecek bir metin kaydeder.

Çerezler, tarayıcınızı tanımak için kullanılır, Rieter'in geçmişte Rieter internet sitesini ziyaret eden aynı kullanıcı olduğunuzu tanımlamayı sağlayabilir ve Rieter internet sitesine ziyaretinizle internet sitesi kullanım bilgileriniz (bkz. Veri Gizliliği Politikası) veya diğer araçlar tarafından toplanan kişisel bilgiler gibi sizinle ilgili diğer bilgiler arasında bağlantı kurabilir. Çerezler, “oturum çerezleri" (yalnızca bir tarayıcı oturumu sırasında var olan veri dosyaları) veya "kalıcı çerezler” (süresi dolana ya da siz bilinçli olarak silene kadar tarayıcınızda kalan veri dosyaları) olabilir.

Rieter, çerezleri işlevlerine ve amaçlarına bağlı olarak, iki kategoriye ayırır: kesinlikle gerekli (vazgeçilemez) çerezlerle birlikte analiz ve pazarlama çerezleri.

Rieter neden çerezleri kullanmaktadır?

Rieter aşağıdaki sebeplerle çerezleri kullanmaktadır:

 

Kesinlikle gerekli (vazgeçilemez) çerezler

Bu çerezler internet sitesinin çalışabilmesi için gereklidir ve sistemlerde kapatılamazlar. Normalde yalnızca veri koruma ayarlarınızı belirleme, oturum açma veya formları doldurma gibi hizmetlerin talebiyle ilgili olarak gerçekleştirdiğiniz eylemlerin bir sonucu olarak atanırlar.

Rieter internet sitesinde, vazgeçilemez çerezler yalnızca kullanıcının çerez ayarlarını kaydetmek ve editörlerin back-end (arka uç) alanına erişmesini sağlamak için atanır.

 

Analiz ve pazarlama çerezleri

Bu çerezler, Rieter’in internet sitesi performansını ölçmesi ve iyileştirmesi için ziyaretleri ve trafik kaynaklarını saymasını sağlar. Bunlar, Rieter’in hangi sayfaların en yüksek ve en düşük talebi gördüğünü belirlemesine ve ziyaretçilerin internet sitesinde nasıl dolaştığını anlamasına yardımcı olur. Bu çerezler ile toplanan tüm veriler grup haline getirilir ve bu sebeple anonimdir. Rieter, bu çerezleri kabul etmediğinizde, Rieter internet sitesini ne zaman ziyaret ettiğinizi göremeyecek ve çerezlerin performansını izleyemeyecektir.

Google Analytics

Rieter internet sitesi Google Inc., ABD’nin bir analiz servisi olan Google Analytics’i kullanmaktadır.

Google Analytics, bilgisayarınıza kaydedilen ve internet sitesi kullanımınızın analiz edilmesini sağlayan metin dosyalarını, yani "çerezler"i kullanmaktadır. Bu internet sitesini kullanımınızla ilgili oluşturulan veriler (IP adresiniz dahil) çerez tarafından ABD'deki bir Google sunucusuna iletilir ve orada kaydedilir.

Google, bu verileri, internet sitesi kullanımınızı değerlendirmek, internet sitesi operatörü için internet sitesi etkinliği hakkında raporlar oluşturmak ve web ve internet kullanımı bağlamında başka hizmetler sunmak için kullanır. Google, yasal olarak gerekliyse veya üçüncü taraflar verileri Google'ın alt yüklenicileri olarak işliyorsa, bu verileri üçüncü taraflara da aktarabilir.

Rieter internet sitesi için çerez ayarlarınızı düzenleyerek, Google'ın verilerinizi toplamasını engelleyebilirsiniz. Bu, internet sitesini ziyaret ettiğinizde, gelecekte veri toplanmasını önleyen bir devre dışı bırakma çerezi atar.

Ayrıca, istediğiniz zaman IP adresinizin ve çerezler tarafından oluşturulan verilerin toplanmasına ve saklanmasına, geleceğe dönük uygulanacak şekilde itiraz edebilirsiniz. İlgili tarayıcı eklentisi aşağıdaki bağlantıdan indirilebilir ve kurulabilir: Google Analytics’i devre dışı bırak.

Google tarafından veri kullanımı ile ayarlar ve itirazlar hakkında daha fazla bilgi için bkz. Google veri gizliliği politikası.

Gömülü harici içerik

 

Google Haritalar

Rieter, Google Inc., ABD’nin bir servisi olan Google Haritalar’ı yardımcı kuruluşları ve temsilcilerini görüntülemek için kullanmaktadır. Rieter internet sitesinde olduğunuz sürece, bir Google haritasının gömülü olduğu bir sayfada Google'a hiçbir veri iletilmez. Rieter internet sitesinden ayrılır ve Rieter internet sitesi dışında Google Haritalar'ı açarsanız, Google Haritalar kişisel verilerinizi toplayabilir ve işleyebilir.

Daha fazla bilgi için lütfen Google Inc. ile iletişime geçin.

 

YouTube

Rieter, Google Inc., ABD’nin bir servisi olan YouTube’u en son ürün videolarını görüntülemek için kullanmaktadır. Bu videolar doğrudan internet sitesi üzerinde oynatılabilir. Videoyu, Rieter internet sitesinde izlediğiniz sürece Google'a hiçbir veri iletilmez. Ancak, Rieter internet sitesinden ayrılır ve Rieter internet sitesinin dışında YouTube'u açarsanız, kişisel verileriniz toplanabilir ve Google’a iletilebilir. Google’da oturumunuz açıksa, verileriniz doğrudan hesabınızla eşleştirilecektir. Verilerinizin eşleştirilmesini istemiyorsanız, öncelikle YouTube’da oturumunuzu kapattığınızdan emin olmalısınız.

Çerezler ve YouTube’un veri gizliliği politikası hakkında daha fazla bilgi için lütfen Google Inc. ile iletişime geçin.

 

YouKu

Rieter, internet sitesinde en son ürün videoları göstermek için merkezi Çin'de bulunan Alibaba Group Holding Limited'in bir yan kuruluşu olan Youku Tudou, Inc.'nin bu hizmetini kullanır. Bu videolar doğrudan internet sitesi üzerinde oynatılabilir. Videoyu Rieter internet sitesinde izlediğiniz sürece, YouKu'ya hiçbir veri iletilmez. Ancak, Rieter internet sitesinden ayrılır ve Rieter internet sitesinin dışında YouKu'yu açarsanız, kişisel verileriniz toplanabilir ve Çin’deki YouKu’ya iletilebilir.

Çerezler ve YouKu’nun veri gizliliği politikası hakkında daha fazla bilgi için lütfen Alibaba Group Holding Limited ile iletişime geçin.

 

Haber bülteni

Rieter, çeşitli Rieter Haberleri (haber bülteni, medya yayınları, vb.) için Mailchimp’i (The Rocket Science Group, LLC, ABD'nin bir hizmeti) ve EQS Cockpit'i (EQS Group AG, Almanya'nın bir hizmeti) kullanır. Bunlara abone olduğunuzda ve Rieter Haberlerini alma isteğinizi onayladığınızda (çift katılım), aşağıdaki kişisel veriler işlenir: soyadı, ad, e-posta adresi, dil, ülke ve şirket.

Bu veriler, abonelik işleminden sonra abone olan kişinin kimliğini doğrulamak, abone olan kişiye Rieter Haberlerini göndermek, kişinin onu açıp açmadığını ve ne zaman açtığını, ayrıca tek tek makaleleri açıp açmadığını belirlemek için işlenir. Bu, alıcıları çeşitli kategorilere ayırmamızı da sağlar.

Bu veriler sadece izninize dayanarak işlenir. Örneğin, Rieter Haberleri’ndeki abonelikten çık bağlantısını kullanabileceğiniz gibi izinlerinizi istediğiniz zaman geri çekebilirsiniz. Daha önceden gerçekleştirilmiş olan veri işleme hareketleri geri çekme eyleminizden etkilenmez. Verilerinizin işlenmesi hakkında ayrıntılı bilgiyi Mailchimp ve EQS üzerinde bulabilirsiniz. Verilerinizin Mailchimp ve EQS tarafından kullanılmasını kabul etmiyorsanız veya herhangi bir analiz istemiyorsanız, lütfen Rieter Haberleri aboneliğinden çıkın.

Çerez kontrolü

Rieter, gizlilik hakkınıza saygı gösterir: Belirli çerez türlerini kabul etmeme özgürlüğüne sahipsiniz. Ayarlarınızı istediğiniz zaman alt bilgide bulunan “Çerez ayarları” bağlantısına tıklayarak değiştirebilirsiniz. Ayrıca çerez verilerinin gizlilik ayarlarını tarayıcınızda yönetebilirsiniz. Çerezleri istediğiniz gibi kontrol edebilir ve/veya silebilirsiniz. Cihazınızda bulunan tüm çerezleri silebilir ve çoğu tarayıcıyı internet sitelerinin çerez yerleştirmesini engelleyecek şekilde ayarlayabilirsiniz.

Çerezleri devre dışı bırakmak için talimatlar

Kullanılan çerezler

Kullanıcının çerez ayarlarını kaydetmek ve TYPO3 arka ucuna erişimi etkinleştirecek şekilde ayarlamak için teknik olarak gerekli çerezler.

AdAmaçSüreTürSağlayıcı
rieter-cookie-consentKullanıcının çerez izni ayarlarını kaydeder.1 yılHTTPRieter
be_typo_userGeliştiriciler ve editörlerin arka uza giriş yapmasını sağlar.Her oturumdaHTTPTypo3
fe_typo_userÖn uç kullanıcı girişine izin verir.Her oturumdaHTTPTypo3
TYPO3INstallToolTYPO3'ü yapılandırmak için kurulum komut dizileri; geliştiriciler için oturum açma.Her oturumdaHTTPTypo3
PHPSESSIDOturum ID, sunucudaki oturum verilerini eşsiz biçimde belirleyen, rastgele seçilen bir anahtardır.Her oturumdaHTTPTypo3

 

Aşağıdaki çerezler teknik olarak gerekli değildir ve pazarlama ve analiz amaçları için kullanılır:

AdAmaçSüreTürSağlayıcı
GTM-TCXXBTTGoogle Tag Manager  Google

_ga_UA-126574786-1

Rieter: G-52L63VCPR4
Accotex: G-9R2B81841K
Bracker: G-F8JWLRRFZM
Graf: G-V1HT06QXQ0
Novibra: G-68954T3RDR
Suessen: G-FC9EXCCWQ8
Temco: G-8QPS35YFX1

Google Analytics Oturum Çerezi

 

Her oturumdaHTTPGoogle
_gidEşsiz bir ID kaydeder. İnternet sitesi üzerinde kullanıcı davranışının analizine olanak tanıyan istatistiksel verileri oluşturmak üzere kullanılır.1 günHTTPGoogle
_gaEşsiz bir ID kaydeder. İnternet sitesi üzerinde kullanıcı davranışının analizine olanak tanıyan istatistiksel verileri oluşturmak üzere kullanılır.2 yılHTTPGoogle

Son güncelleme: Temmuz 2023

ADAY GİZLİLİK BEYANI

Adaylar için olan bu Veri Gizliliği Politikası, Rieter Holding AG ile yardımcı ve bağlı şirketlerinin (bundan sonra topluca “Rieter” ve “biz” olarak anılacaktır) iş başvurusu uygulama aracı, diğer kaynaklar veya başvuru sırasındaki bir üçüncü taraf aracılığıyla online olarak aldığımız kişisel verileri nasıl işlediğini açıklamaktadır. Veri Gizliliği Politikası ve internet sitemizdeki Çerezler hakkında Notlar kısmında, özellikle internet sitemize olan ziyaretinize ilişkin, kişisel verilerin işlenmesi hakkında daha fazla bilgi bulabilirsiniz. Adaylar için Veri Gizliliği Politikamız veri koruma ölçütlerimizdeki değişiklikleri içerecek şekilde düzenli olarak güncellenebilir.

A. Tanımlar

“Kişisel veriler” kimliği belirlenmiş veya belirlenebilen gerçek bir şahısla (buradan sonra,“veri öznesi” olarak anılacaktır) ilgili tüm bilgilerdir. Kimliği belirlenebilen bir veri öznesi özellikle isim, tanıtım numarası, konum verisi, online kimlik bilgisi veya bu veri öznesinin fiziksel, fizyolojik, genetik, zihinsel, ekonomik, kültürel veya sosyal kimliğinin işareti olan bir ya da daha fazla özel niteliğin değerlendirilmesi ile doğrudan veya dolaylı şekilde tanımlanabilir.


“Kontrolcü”, kişisel verilerin tek başına veya başkalarıyla ortaklaşa işleme amaçlarını ve yöntemlerini belirleyen gerçek veya tüzel şahıs, merci, kurum veya diğer organın belirlenmesidir.


“İşleme”, toplama, kaydetme, düzenleme, yapılandırma, saklama, uyarlama veya değiştirme, dışa aktarma, geri alma, kullanma, iletme yoluyla ifşa etme, yayma veya başka bir şekilde kullanıma sunma, hizalama veya birleştirme, kısıtlama, silme veya yok etme gibi otomatik araçların yardımıyla veya yardımı olmaksızın kişisel veriler bağlamında gerçekleştirilen her türlü işlem veya işlemler dizisidir.

B. İşlediğimiz kişisel veriler

İşlediğimiz kişisel veriler arasında başka verilerle birlikte aşağıdakiler bulunur:

Ad(lar), unvan, yetkililer tarafından verilen tanımlayıcılar, cep telefonu ve/veya özel telefon numarası, e-posta adresi, özel adres, uyruk/ikametgah, medeni durum, doğum tarihi ve yaş dahil olmak üzere kişisel ayrıntılar ve iletişim bilgileri.

Fotoğraflar, video kayıtları ve ses kayıtları (gönüllü olarak eklediyseniz) dahil olmak üzere kişisel görseller.

CV ve açıklayıcı mektup dahil işe alım bilgileri, tamamlama sertifikaları, akademik performans belgeleri, lisanslar/profesyonel bağlantılar, sertifikalar/ödüller, çalışma özgürlüğü ve çalışma izni hakkında bilgiler, başvurunuz hakkında bilgiler ve bizim değerlendirmemiz, sağlanan bilgileri veya üçüncü taraflardan alınan arka plan kontrollerini ve referans bilgilerini doğrulamak için gerçekleştirdiğimiz olası kontrol önlemleri.

Uygulanan yasanın gerektirdiği veya izin verdiği ölçüde, işe alma sürecinin bir parçası olarak sizinle ilgili belirli kişisel verileri, özellikle cinsiyetiniz, menşeiniz veya herhangi bir cezai suçla ilgili bilgileri de işleyebiliriz. Sonuncusu, sabıka kaydını gerektiren bir pozisyona başvurmanız halinde geçerlidir.

Yukarıda listelenen kişisel verilerin bir kısmını, bu verileri sizden veya kamu kaynaklarından temin edebilen işe alım ajansları ve geçmiş kontrolü sağlayıcıları gibi üçüncü taraf kaynaklardan da alabiliriz.

Online başvuruda bulunursanız, e-posta yoluyla onay alacağınızı lütfen unutmayın. Başvurunuzu gönderdikten sonra, sizi yazılı olarak veya telefonla bilgilendirmemize ve/veya sizinle iletişime geçmemize onay vermiş olursunuz.

C. İşleme amaçları; yasal dayanak

Başvurduğunuz pozisyon konusundaki deneyim ve niteliklerinizi değerlendirmek, işe alım sürecini yönetmek, varsa online kariyer portalını yönetmek, arka plan ve başvuru kontrolleri yapmak amacıyla kişisel verilerinizi işleriz. Başvurunuz başarılı olursa, size bir teklifte bulunmak ve katılımı sağlamak üzere kişisel verilerinizi işleyeceğiz.

Kişisel verilerinizi bu amaçlarla, bir iş sözleşmesinin tamamlanması için gerekli olduğu ölçüde (Madde 6 (1) (b) GDPR doğrultusunda) veya şirketimizin yönetimi ve personel alımı, yasal iddiaların ileri sürülmesi veya reddedilmesi ve dahili yönetmelikler ve prosedürlere uygunluk gibi meşru menfaatlerimizi korumak için (Madde 6 (1) (f) GDPR doğrultusunda) işlemekteyiz.

Ayrıca, kişisel verilerinizi, saklama ve raporlama yükümlülükleri (Madde 6 (1) (c) GDPR doğrultusunda) gibi yasal ve düzenleyici gereksinimlerin sağlanması için gerekli olduğu ölçüde işlemekteyiz.

Bize kişisel verilerinizi sunmakla yükümlü değilsiniz. Ancak, bir başvuruda normalde gereken bilgileri bize sunmazsanız, başvurunuzu değerlendirmeye devam edemeyebiliriz.

Özel bir işleme faaliyeti için izniniz gerekliyse (Madde 6 (1) (a) GDPR doğrultusunda), bir görüşmeye gönüllü olarak katılmanız veya bir iş görüşmesinin parçası olarak bilgilerinizi sunmanız gibi şeffaflık gerekliliklerine uygun olarak üzerinize düşeni sonuca dönük ve gönüllü şekilde yapmamanız durumunda bunu sizden ayrıca talep edeceğiz.

D. Kişisel verilerinize erişimi olabilecek taraflar

Sadece Rieter Group İK ve yerel İK çalışanları ve ayrıca belirli bir pozisyon için ilgili yöneticiler gibi yetkili Rieter çalışanları kişisel verilerinize erişebilecektir. Kişisel verilerinizi, barındırma sağlayıcıları ve geçmiş kontrolü sağlayıcıları dahil olmak üzere bize hizmet sağlayan üçüncü taraflara da iletebiliriz. Bu durumda, her bir işlemci sözleşme gereği kişisel verileri yalnızca talimatlara göre işlemekle ve kişisel verilerinizin güvenliğini sağlamakla kişisel verilerinizi gizli bir şekilde yönetmek üzere uygun teknik ve kurum içi önlemleri almakla yükümlüdür.

Ayrıca, adli veya idari davalarda yasal olarak yükümlü veya yetkili olmamız durumunda ve meşru menfaatlerimizi gerçekleştirmemiz için bilgilerin sunulması gerekli olduğunda kişisel verilerinizi ifşa edebiliriz.

Kişisel verilerinizin bir kısmı, Almanya dışındaki bir ülkede bilgisayarlara kaydedilebilir veya başka konumlarda işlenebilir. Oradaki veri gizliliği kanunları, ikamet ettiğiniz ülkedeki veya başvurunuzu yaptığınız Rieter şirketinin merkezinin bulunduğu ülkedeki kanunlardan farklı olabilir.

Özellikle, aşağıdaki ülkelere verilerinizin iletilebileceğini öngörmelisiniz: Başvuru yaptığınız Rieter şirketinin konumu olan İsviçre, başvurduğunuz pozisyonun yöneticisinin bulunduğu şirketin yeri ve görevlendirdiğimiz hizmet sağlayıcıların bulunduğu diğer ülkeler (özellikle çevrimiçi hizmetler söz konusuysa potansiyel olarak dünyadaki her ülkede).

Veriler, uygun yasal veri korumasına sahip olmayan bir ülkeye iletilirse, Rieter uygun koruyucu önlemlerin alınmasını sağlayacaktır (şöyle ki, Avrupa Komisyonu'nun "standart sözleşme hükümlerine" bağlı ilgili sözleşmeler veya veri korumasını korumak için tasarlanan başka bir dizi yönetmeliğe akdederek) ya da sizin onayınız, bir sözleşmenin tamamlanması veya sözleşmenin ifası ve yasal hak taleplerinin tesis edilmesi, uygulanması veya icrası gibi yasal istisnalardan birine uygun olacaktır. Alıcı ülkeler ve uygulanan önlemler hakkında daha fazla bilgiyi bu Veri Gizliliği Politikasında listelenen kontak adresinden bulabilirsiniz.

E. Güvenlik

Rieter, kişisel verilerinizin manipülasyona uğramaması, kaybolmaması, imha edilmemesi veya yetkisiz kişilerin erişiminden korunabilmesi için teknik ve kurum içi güvenlik tedbirleri alır. Rieter’in güvenlik önlemleri sürekli gözden geçirilmekte ve en yeni teknolojik gelişmelere dayalı olarak iyileştirilmektedir.

G. Bilgi alma, düzeltme, silme veya işlemeyi sınırlandırma hakkı, işlemeye itiraz hakkı, veri taşınabilirliği hakkı

Veri koruma yönetmeliklerine bağlı olarak kişisel verileriniz hakkında (1) bilgi ve (2) düzeltme veya (3) silme ya da (4) verilerin işlenmesinin sınırlandırılmasını talep etme hakkına sahip olmakla beraber kişisel verileriniz ve (5) kişisel verilerinizin işlenmesine itiraz edebilirsiniz. Ayrıca, (6) veri taşınabilirliği hakkınız da bulunmaktadır. Şu adrese bir e-posta göndermeniz yeterlidir: HRdataprivacy(at)rieter.com.

H. İstenen bir zamanda iznin geri çekilmesi hakkı

Kişisel verilerin gelecekte işlenmesi konusundaki izninizi istediğiniz zaman geri çekme hakkına sahipsiniz. Ancak bu geri çekme, geri çekme talebinizi iletmeden önce verdiğiniz onayın yasallığını etkilemez. Şu adrese bir e-posta göndermeniz yeterlidir: HRdataprivacy(at)rieter.com.

I. Verilerin saklanması

Kişisel verilerinizi sadece gerekli olduğu müddetçe ve yalnızca yukarıdaki amaçlar için saklayacağız. Başvurunuzu değerlendirmeye alamazsak, kural olarak kişisel verilerinizi altı ay sonra veya yürürlükteki yasalara uygun şekilde silmekteyiz. Gelecekteki olası açık pozisyonlar için kişisel verilerinizi saklama izninizi almamız durumunda, kişisel verilerinizi 12 ayı geçmeyecek şekilde veya kanunların izin verdiği sürece saklarız. Yasaların öngördüğü takdirde veya örneğin devam eden bir dava kapsamında kişisel verilerinizi daha uzun süre saklayabiliriz.

J. Bir denetim merciine şikayette bulunma hakkı

Sizin durumunuza özel geçerli olan veri gizliliği koruma yasaları doğrultusunda, kişisel verilerinizin işlenmesini kabul etmiyorsanız, bir denetim merciine şikayette bulunma hakkınız olabilir.

K. İletişim bilgileri / Kontrolcü

İş başvurunuzu yaptığınız Rieter şirketi, kişisel verilerinizin kontrolcüsüdür. İş ilanında bilgileri bulabilirsiniz. Herhangi bir endişe veya sorunuz varsa lütfen HRdataprivacy(at)rieter.com üzerinden bizimle iletişime geçin.

Son güncelleme: Temmuz 2023

XS
SM
MD
LG
XLG