Kısa elyaf iplikhane için garnitürler

Superior Performance

Şapkalı Taraklar için Graf Metalik Garnitürler

 

Graf yelpazesi, şapkalı taraklar için geniş ve kapsamlı bir metalik garnitür çeşidi içermektedir. Çeşitli metalik ve türde modeller ile yüzey işlemleri sayesinde üniversal bir kullanıma olanak sağlanmaktadır. Graf metalik garnitürleri çok çeşitli marka ve teknikte tarakları beslemeye uygundur.


Graf Fleksibl Şapkaları

 

Temelden kazıma teline ve hazır garnitüre kadar herşey Graf'ta imal edilmektedir.  Öz imalat oranının bu kadar yüksekliği sayesinde kalite standartlarımızı tüm üretim süreci boyunca güvenceye alabilmekteyiz. Bu, ürünlerimizin çalışma hassasiyetinden görülmektedir.


Graf Yarı Katı Şapkaları

 

Kazıma telinden ve hazır garnitüre kadar herşey Graf'ta imal edilmektedir. Öz imalat oranının bu kadar yüksekliği sayesinde kalite standartlarımızı tüm üretim süreci boyunca güvenceye alabilmekteyiz. Bu, ürünlerimizin çalışma hassasiyetinden görülmektedir.


Graf Metalik Şapkaları

 

Metalik garnitürün profil telinden hazır garnitüre kadar herşey Graf'ta imal edilmektedir. Öz imalat oranının bu kadar yüksekliği sayesinde kalite standartlarımızı tüm üretim süreci boyunca güvenceye alabilmekteyiz. Bu, ürünlerimizin çalışma hassasiyetinden görülmektedir.


Graf Sabit Şapka Garnitürleri

 

Graf, tarakların bilinen tüm ön ve son tarama ve temizleme makinelerinin önçözgü segmentleri için ilgili sabit şapka garnitürler sunmaktadır. Orijinal modele bağlı olarak çeşitli sistemler teslim edilebilir.


Graf Temizlik Silindiri Garnitürleri

 

Alma ve temizlik silindirlerini ile şapka garnitürlerini temizlemek ve istenmeyen arıza sürelerinden kaçınmak için Graf tüm fırça tipleri için temizlik silindiri garnitürleri sunmaktadır.Alma ve temizlik silindirlerini ile şapka garnitürlerini temizlemek ve istenmeyen arıza sürelerinden kaçınmak için Graf tüm fırça tipleri için temizlik silindiri garnitürleri sunmaktadır.


Şapkalı taraklar için Graf aksesuarları

 

Geniş bir ürün yelpazesine sahip orijinal aksesuarlar yüksek kaliteli ipler için azami tarama kalitesini desteklemektedir.


Graf Modifikasyonları

 

Graf, kalitede değişiklik olmaksızın veya üretimde değişiklik olmaksızın daha iyi sonuçlarla üretimi artırmak için eski nesil tarakları ek tarak parçaları ile oldukça basit bir şekilde modifikasyon olanağı sunmaktadır.


Temizlik Makineleri için Graf Metalik Garnitürleri

 

Graf' yelpazesi, temizlik makineleri için geniş ve kapsamlı bir metalik garnitür çeşitleri içermektedir. Makineye özgü çeşitli türde modeller ile yüzey işlemleri sayesinde optimum bir kullanıma olanak sağlanmaktadır. Graf metalik garnitürleri çok çeşitli marka ve teknikte temizlik makinelerini beslemeye uygundur.


OE-Açma Silindirleri için Graf Metalik Garnitürleri

 

Çeşitli modellerde temin edilebilir: Piyasada bulunan tüm Open-End-Açma Silindirleri için Graf'tan üstün kaliteli metalik garnitürler.